บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่น่ารักที่มอบความไว้วางใจและมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา

Star Flag, Mercedes-Benz Authorized Dealer The 1st flagship store in Thailand.

CLS 250 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ บริษัท สก๊อต เพ้นท์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ CLS 250 AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
CLA 250 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ บริษัท นิลดำ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ CLA 250 AMG
ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
	GLC 250 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ อธิคม ถนัดพจนามาตย์ ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLC 250 AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
GLC 250 d Coupe AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ ประณิชญา มกรากร ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLC 250 d Coupe AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
C 250 Coupe Sport

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ วุฒิชัย ขอนแก้ว ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ C 250 Coupe Sport ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
E 220 d AMG

Star Flag ขอขอบคุณ พล.ท ประถม วิภาตะศิลปิน ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ E 220 d AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
GLC 250 d AMGe

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ ชัยนาท กิตติธรกุล ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLC 250 d AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559
SLC 300 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ ศุภกาญจน์ ปรีชา ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ SLC 300 AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559
GLA 250 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ บุรี สีนา ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLA 250 AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559
C 350 e Avantgarde

Star Flag ขอขอบคุณ Mrs. Sun Yi ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ C 350 e Avantgarde ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559
GLE 500 Exclusive

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ สุชาติ สุวัฒน์วงศ์ชัย ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLE 500 Exclusive ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
SLC 300 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ จุฑารัตน์ สติรักษ์ ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ SLC 300 AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
GLA 250 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ ผะอบ นะมาตร์ ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLA 250 AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
GLA 250 AMG

Star Flag ขอขอบคุณ บริษัท เสรีก่อสร้าง จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLA 250 AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
E 220 d Exclusive

Star Flag ขอขอบคุณ บริษัท ฤทธา จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ E 220 d Exclusive ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
GLC 250 Coupe AMG Plus

Star Flag ขอขอบคุณ บริษัท ไททัน คอนซัลท์ติ้ง จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLC 250 Coupe AMG Plus ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
E 220 d Avantgarde

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ ศรัณภัสร์ จิรานันทยศ ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ E 220 d Avantgarde ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
GLE 500 e AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ รุ่งเรือง แช่ซื้อ ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLE 500 e AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
C 350 e Avantgarde

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ ภัชภิชา ภูรีภัทรเมธา ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ C 350 e Avantgarde ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
GLA 200

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ รจกร ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ GLA 200
ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559
	CLA 200 Urban

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ จิรารัตน์ ก้อนแก้ว ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ CLA 200 Urban ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559
E 220 d Avantgarde

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ ทิพานัน ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ E 220 d Avantgarde
ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559
Vito 116

Star Flag ขอขอบคุณ บริษัท อารีย์อภิรักษ์ จำกัด ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ Vito 116 ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559
C 43 Coupe AMG

Star Flag ขอขอบคุณ คุณ พิษณุ ศิริมงคลเกษม ที่มอบความไว้วางใจ ออกรถ C 43 Coupe AMG ส่งมอบรถเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559
Page   | 1 |   | 2 |   | 3 |   | 4 |   | 5 |   | 6 |   | 7 |   | 8 |   | 9 |   | 10 |   | 11 |   | 12 |   | 13 |   | 14 |   | 15 |   | 16 |   | 17 |   | 18 |   | 19 |   | 20 |

            | 21 |   | 22 |   | 23 |   | 24 |   | 25 |   | 26 |   | 27 |   | 28 |   | 29 |   | 30 |   | 31 |   | 32 |   | 33 |   | 34 |   | 35 |   | 36 |   | 37 |   | 38 |

            | 39 |   | 40 |   | 41 |   | 42 |   | 43 |   | 44 |   | 45 |   | 46 |   | 47 |   | 48 |   | 49 |   | 50 |   | 51 |   | 52 |   | 53 |   | 54 |   | 55 |   | 56 |

            | 57 |   | 58 |   | 59 |   | 60 |   | 61 |   | 62 |   | 63 |   | 64 |   | 65 |   | 66 |   | 67 |   | 68 |   | 69 |   | 70 |   | 71 |   | 72 |   | 73 |   | 74 |

            | 75 |   | 76 |   | 77 |   | 78 |   | 79 |   | 80 |   | 81 |   | 82 |   | 83 |   | 84 |   | 85 |   | 86 |   | 87 |   | 88 |   | 89 |   | 90 |   | 91 |   | 92 |

            | 93 |   | 94 |   | 95 |   | 96 |   | 97 |   | 98 |   | 99 |   | 100 |   | 101 |   | 102 |   | 103 |   | 104 |   | 105 |   | 106 |   | 107 |   | 108 |