บริการสำหรับรถใหม่
บริการสำหรับ รถใหม่ Mercedes-Benz
ห่วงใยในทุกๆ ด้าน
กับการรับประกันรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ใหม่ 3 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง* ท่านจะได้รับการ
คุ้มครองที่ดีที่สุด ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานซ่อม รวมทั้ง Star Assist ซึ่ง
พร้อมให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง สำหรับอุบัติเหตุและรถเสียระหว่างทาง

การรับประกัน
Star Assit บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง