มอบสิ่งที่ดีให้รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ของท่าน
ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 100 ปีทางด้านยานยนต์และการผลิตอะไหล่ ท่านจะได้รับประโยชน์
อย่างคุ้มค่าจากอะไหล่แท้ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ ความปลอดภัยที่ได้รับการ
ทดสอบ และให้ความเชื่อถือได้ในระดับสูง อีกทั้งยังให้อายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด พร้อมความ
คุ้มค่าของราคาและประสิทธิภาพ

อะไหล่แท้ให้คุณภาพและมาตรฐานสูงสุด : ด้วยความแม่นยำตามมาตรฐานการผลิตที่ได้คุณภาพ รวม
ทั้งการตรวจสอบและทดสอบที่ได้คุณภาพ ทำให้อะไหล่แท้เมอร์เซเดส-เบนซ์ได้คุณภาพและ
มาตรฐานสูงสุด และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ อะไหล่แท้เมอร์เซเดส-เบนซ์สังเกตได้จาก
เครื่องหมาย โฮโลแกรม ซึ่งลอกเลียนแบบไม่ได้

ด้วยระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อะไหล่แท้เมอร์เซเดส-เบนซ์ถูกส่งถึงมือท่านด้วยความ
รวดเร็วที่ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ
เหตุผลที่ควรใช้อะไหล่แท้

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นหนึ่งในด้านชื่อเสียงที่ทุกคนต้องการครอบครอง เพียบพร้อมในคุณค่า มีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน ไว้วางใจได้และปลอดภัยเป็นเยี่ยม

อะไหล่แท้เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณค่าดังกล่าวอยู่เสมอ อะไหล่แท้ทุกชิ้นไม่
เพียงแต่ถูกออกแบบสำหรับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์เท่านั้น แต่ยังผ่านการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อให้รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ทุกคัน มีความปลอดภัยและไว้ใจได้ นับตั้งแต่วันแรกที่วิ่งบนท้องถนน
โดยอะไหล่แท้เมอร์เซเดส-เบนซ์ให้การรับประกัน 24 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย*

ผู้ผลิตอะไหล่ลอกเลียนแบบหรืออะไหล่ปลอม ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ หรือความเสีย
หายที่อาจจะเกิดกับตัวรถเมื่อใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากอะไหล่ถูกผลิตจากวัสดุที่ไม่ได้
คุณภาพ ซึ่งทำให้มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติ หรืออาจเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่
*การรับประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย