บริการสำหรับรถใหม่
บริการสำหรับ รับประกันรถใหม่ Mercedes-Benz
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
การรับประกัน ดำเนินการโดยบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่จำหน่ายรถยนต์แก่ท่าน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันส่ง
มอบรถ หรือวันเริ่มจดทะเบียน โดยไม่จำกัดระยะทาง การรับประกันมีผลกับชิ้นส่วนที่บกพร่อง
ภายใน 3 ปีแรก*

*การรับประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย